09-11-2018
Automotive campus Helmond
BIC Eindhoven
Ekkersrijt Son en Breugel

Economische groei goed zichtbaar op de bedrijventerreinen in regio

Op 7 november gingen de portefeuillehouders, ambtenaren economie en bedrijvencontactfunctionarissen van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven samen een dag On Tour door de regio. De rit ging door alle gemeenten. De verschillende portefeuillehouders en ambtenaren informeerden hun regio-collega’s over de opgaven in hun gemeente. Op enkele locaties werd ook gestopt.

Groei en beweging

De regio kent hoge economische groei, dat is buiten op de bedrijventerreinen  zichtbaar. Het is aanmerkelijk drukker en voller op bedrijventerreinen als de High Tech Campus. En op verschillende plekken is veel bijgebouwd. De Brainport Innovation Campus, die we als Stedelijk Gebied omarmd hebben, is binnen een jaar gerealiseerd en blijkt een groot succes: zo’n zeventig procent  van de eerste fase is al verkocht. Ook zagen we een aantal verplaatsingen van bedrijven over gemeentegrenzen, zoals DPD dat van Best naar Oirschot ging. Overduidelijk werd dat bedrijven zich regionaal oriënteren: ze zoeken de beste plek voor hun bedrijf. Wel blijven ze liefst in stedelijk gebied zodat ze bereikbaar blijven voor klanten en medewerkers. We zagen dat het belangrijk is om hierin als gemeenten mee te bewegen en elkaar niet te beconcurreren. Dat is ook in het belang van onze inwoners als werknemers: als een bedrijf binnen de regio blijft, blijven de mensen aan de slag! Arbeidsmarkt, zo zagen we deze dag, is als thema nauw verbonden met het onderwerp bedrijfslocaties. Opvallend was dat we op ongeveer iedere bedrijvenlocatie wel een toeleverancier van ASML tegenkwamen. Indirect biedt ASML aan nog véél meer mensen werk en inkomen dan alleen de eigen medewerkers!

Eco-systeem

Ook een grote speler op de kantorenmarkt, Jones Lang LaSalle, gaf een stevig signaal af voor samenwerking tussen de gemeenten: het centrum van Eindhoven is booming voor kantoorruimte. Maar dat succes bestaat ook bij de gratie van de regio, bijvoorbeeld als woonplaats voor de mensen die er werken. We vormen samen één eco-systeem en moeten vanuit de synergie naar de belangen kijken.

Kansen genoeg

De opgaven voor de komende jaren, kwamen gedurende de dag helder in beeld: met de programmering inspelen op de economische groei op bedrijventerreinen en de kwaliteit omhoog brengen. Ook bereikbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s. Kansen genoeg voor een krachtige ontwikkeling voor de hele regio.

 

Meer nieuws

Verslag Zomerconferentie 2019

We organiseerden in de zomer een conferentie voor alle burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, coördinatoren en themamanagers van de negen SGE-gemeenten. Daarbij stonden gezamenlijke opgaven van het bedrijfsleven en onze gemeenten op...

Lees dit bericht »

Huisvesting arbeidsmigranten: de regiotafel

Om in onze supermarkten dagelijks volop vers groente, fruit en vlees te kunnen aanbieden, zijn arbeidsmigranten onmisbaar.

Omdat de economieën in Midden- en Oost-Europa groeien en de lonen stijgen, komen minder arbeidsmigranten hier naartoe. En in...

Lees dit bericht »

Regionale Visie op Wonen: een visionair kader voor wonen in het Stedelijk Gebied Eindhoven

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven willen woningen en woongebieden die qua innovatie en kwaliteit passen bij de Mainportstatus en het DNA van Brainport Eindhoven. De regionale groeiambities vragen om zowel aantrekkelijke en...

Lees dit bericht »

Gemeenten