19-11-2020

Gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven vragen opnieuw gezamenlijk middelen aan om woningbouw te versnellen

De gemeenten Eindhoven, Helmond en Geldrop-Mierlo hebben in de tweede tranche aanvragen ingediend om voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in aanmerking te komen. Het gaat om de projecten Geldrop Centrum, Helmond Brainport Smart District en Eindhoven District E. Hiermee willen de gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) opnieuw financiële middelen vergaren om de woningbouw in onze regio te versnellen. De ingediende aanvragen zijn samen goed voor het versnellen van ongeveer 1850 woningen in onze regio. 


De negen SGE gemeenten hebben samen een bidbook gemaakt en ook tijdens deze tweede ronde de aanvragen afgestemd. Het doel is om meer betaalbare woningen versneld in onze regio te kunnen realiseren. “Het project Centrum Geldrop is ook in de eerste tranche ingediend. Helaas zijn er toen geen middelen toegekend. Het gaat hier om een project met een netto toevoeging van circa 800 woningen. Voor de kans om betaalbare woningen te realiseren en het project te kunnen versnellen dient wel aan de randvoorwaarden te worden voldaan van verplaatsing van functies, voldoende parkeergelegenheid, een goede infrastructuur en een goede en leefbare ruimtelijke kwaliteit. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met het ministerie van BZK om de aanvraag te verbeteren. We hebben de leerervaringen uit de eerste tranche meegenomen in deze ronde. Ik heb er vertrouwen in dat de aanvraag hiermee voldoet aan alle criteria die BZK stelt en de aanvraag dit keer wel toegekend gaat worden”, aldus Marc Jeucken, wethouder uit Geldrop-Mierlo.

Het project Helmond Brainport Smart District gaat om ca. 500 tijdelijke woningen, die volgend jaar al worden gerealiseerd. Het gaat hier vooral om woningen voor 1 of 2 persoons huishoudens. De bedoeling is dat de woningen minimaal 15 jaar zullen blijven staan. “Het project is bedoeld om de druk op de woningmarkt te verlichten. Dat is goed nieuws voor mensen die snel een betaalbare woning nodig hebben en die daar nu weinig kans op maken. Hiermee kunnen we concreet iets doen voor mensen die al jaren op een huurwoning moeten wachten, of starters die zich door de strenge regels geen koopwoning kunnen veroorloven”, vertelt wethouder Gaby van den Waardenburg uit Helmond.

Tot slot wordt in deze tweede ronde het project Eindhoven District E ingediend. Het gaat hier om 510 woningen in hartje centrum. Wethouder Yasin Torunoglu uit Eindhoven: “De drie torens die we met Amvest realiseren in District E vormen samen met de herinrichting van het stationsplein de belangrijke schakel tussen het station en onze binnenstad. Hier stap je over een paar jaar uit in een nieuw hoogstedelijk gebied dat het DNA van Eindhoven uitstraalt: Technologie, Design en Kennis.”

Naar verwachting weten de gemeenten in eind februari/begin maart 2021 of de aanvragen ook daadwerkelijk toegekend zijn. 

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Wij werken samen op vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. De negen gemeenten in het SGE hebben in maart 2019 samen met het Rijk en de Provincie een woondeal gesloten waarin is afgesproken om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, gezien de druk die op dit moment op de woningmarkt is ontstaan. De economische ontwikkeling in onze regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Veel mensen willen zich in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Alle smaken woonmilieus zijn in het stedelijk gebied te vinden. Die diversiteit is onze kracht en dé kern die we willen versterken.

Meer nieuws

Regionale ambitie huisvesting Arbeidsmigranten

Op donderdag 14 januari 2021 is er in het Eindhovens Dagblad een artikel verschenen over de ambitie van de SGE-gemeenten met betrekking tot het huisvesten van Arbeidsmigranten. Een aantal punten in het artikel komen niet overeen met de regionale...

Lees dit bericht »

Gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven en corporaties slaan handen ineen om woningnood te verminderen

Dertien woningcorporaties in Zuidoost Brabant en de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bundelden hun krachten en maakten afgelopen jaar, gezamenlijk een plan voor een gestandaardiseerde sociale huurwoning.

Lees dit bericht »

Jos van Bree nieuwe voorzitter van het SGE

Tijdens de vergadering van 18 december jl. van het Bestuurlijk Platform is Jos van Bree unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Van Bree volgt Hans Gaillard op die de afgelopen zeven jaar...

Lees dit bericht »

Gemeenten