25-01-2021

Jaarprogramma 2021

In het Jaarprogramma 2021 van de samenwerking leest u wat wij met onze partners in 2021 concreet gaan doen. Het is de uitwerking van de Samenwerkingsagenda 2018-2025, welke eind 2017 door de negen gemeenteraden is vastgesteld.

Het Jaarprogramma 2021 start met een inleiding en een korte samenvatting van de samenwerking. Vervolgens nemen wij u per thema mee in de opgaven voor 2021. Voorafgaand aan ieder inhoudelijk hoofdstuk vindt u een infographic. De vier infographics zijn opgesteld vanuit het perspectief en de leefwereld van de inwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Iedere infographic is gekoppeld aan een levensfase, er is daarbij gekeken welke opgaven binnen onze samenwerking van belang zijn voor onze inwoners in die levensfase. Bij het maken van de infographics is gebruikgemaakt van diverse databronnen, soms ook van voor de Coronacrisis omdat er nog geen actuelere gegevens beschikbaar waren.

 

Meer nieuws

Portefeuillehouders bieden unieke gezamenlijke Strategie op het gebied van Voorzieningen & Evenementen aan negen raden aan

De negen portefeuillehouders Voorzieningen & Evenementen hebben zojuist de gezamenlijke concept strategie ‘Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’ aangeboden aan de negen gemeenteraden. De gemeenten in het Stedelijk...

Lees dit bericht »

Inwoners met urgentie zoeken vanaf 1 maart 2021 zelf op Wooniezie naar een woning

Urgente woningzoekenden voor de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre die in aanmerking komen voor urgentie mogen met ingang van 1 maart 2021 zelf op wooniezie.nl zoeken naar een woning....

Lees dit bericht »

Middelen van BZK toegekend voor de bouw van ruim 1800 woningen in het Stedelijk Gebied Eindhoven

De gemeenten Eindhoven, Helmond en Geldrop-Mierlo hebben een positieve reactie ontvangen op hun drie aanvragen voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK). Het gaat om de projecten Geldrop...

Lees dit bericht »

Gemeenten