07-01-2020

Nieuwe Huisvestingsverordening voor gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Door alle negen gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven is de Huisvestingsverordening opnieuw vastgesteld. In de Huisvestingsverordening is de urgentieregeling vastgelegd die de woningtoewijzing aan urgent woningzoekenden regelt. Door gezamenlijk met de negen gemeenten de regeling vast te stellen kunnen ook de komende vier jaar urgent woningzoekenden makkelijker en sneller aan een woning komen doordat er ook buiten de gemeentegrenzen kan worden gekeken naar een passende woning. De urgentieregeling voeren de negen gemeenten in een intensieve samenwerking met tien woningcorporaties in de regio uit.

Uit een eerdere evaluatie is gebleken dat de regeling goed werkt en dat de verordening een vangnet biedt voor mensen in schrijnende situaties, die niet in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te voorzien. De oude verordening liep aan het eind van dit jaar af. De nieuwe verordening is voor de duur van vier jaar vastgesteld en geldt tot eind 2023.

Actualisatie verordening

De Huisvestingsverordening is op een aantal onderdelen geactualiseerd. Deze wijzigingen zijn in samenwerking met woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigers, zorgverleners, cliƫntenraden en medewerkers uit het sociale domein de afgelopen maanden tot stand gekomen. Zo is de beschikking over tijdelijke huisvesting van een urgent woningzoekende, in een geval van bijvoorbeeld gedwongen verkoop van de woning, niet langer reden voor een afwijzing. Ook is het hebben van te hoge woonlasten toegevoegd als reden voor urgentie. Daarnaast blijven echtscheiding en relatiebreuk als urgentiegrond bestaan maar is dit alleen nog mogelijk in situaties waar kinderen tot 23 jaar bij betrokken zijn of situaties waar kinderen betrokken zijn die door een beperking blijvend en duurzaam afhankelijk zijn van de verzorging van de ouders.

Klik hier voor de nieuwe Huisvestingsverordening.

Meer nieuws

Doorbraak in woningbouwafspraken

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben een doorbraak bereikt in een lang gevoerde discussie over de woningbouw. Dat blijkt uit het Afsprakenkader Wonen 2017, dat deze week is afgerond. Met daarin afspraken over het bouwen...

Lees dit bericht »

Samenwerking Stedelijk gebied Eindhoven boekt voortgang

Berenschot heeft de afgelopen maanden de samenwerking van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied geƫvalueerd. Over het algemeen concludeert Berenschot dat in de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven de afgelopen jaren voortgang is...

Lees dit bericht »

Alle gemeenteraden akkoord programmering bedrijventerreinen

Alle negen gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn inmiddels akkoord met de gemaakte afspraken om de bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig en vitaal te maken.

Lees dit bericht »

Gemeenten