07-01-2020

Nieuwe Huisvestingsverordening voor gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Door alle negen gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven is de Huisvestingsverordening opnieuw vastgesteld. In de Huisvestingsverordening is de urgentieregeling vastgelegd die de woningtoewijzing aan urgent woningzoekenden regelt. Door gezamenlijk met de negen gemeenten de regeling vast te stellen kunnen ook de komende vier jaar urgent woningzoekenden makkelijker en sneller aan een woning komen doordat er ook buiten de gemeentegrenzen kan worden gekeken naar een passende woning. De urgentieregeling voeren de negen gemeenten in een intensieve samenwerking met tien woningcorporaties in de regio uit.

Uit een eerdere evaluatie is gebleken dat de regeling goed werkt en dat de verordening een vangnet biedt voor mensen in schrijnende situaties, die niet in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te voorzien. De oude verordening liep aan het eind van dit jaar af. De nieuwe verordening is voor de duur van vier jaar vastgesteld en geldt tot eind 2023.

Actualisatie verordening

De Huisvestingsverordening is op een aantal onderdelen geactualiseerd. Deze wijzigingen zijn in samenwerking met woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigers, zorgverleners, cliëntenraden en medewerkers uit het sociale domein de afgelopen maanden tot stand gekomen. Zo is de beschikking over tijdelijke huisvesting van een urgent woningzoekende, in een geval van bijvoorbeeld gedwongen verkoop van de woning, niet langer reden voor een afwijzing. Ook is het hebben van te hoge woonlasten toegevoegd als reden voor urgentie. Daarnaast blijven echtscheiding en relatiebreuk als urgentiegrond bestaan maar is dit alleen nog mogelijk in situaties waar kinderen tot 23 jaar bij betrokken zijn of situaties waar kinderen betrokken zijn die door een beperking blijvend en duurzaam afhankelijk zijn van de verzorging van de ouders.

Klik hier voor de nieuwe Huisvestingsverordening.

Meer nieuws

Rijksbijdrage voor voorzieningen in SGE

De negen gemeenten in het SGE hebben voor drie projecten middelen aangevraagd en toegekend gekregen vanuit de Regiodeal.

Lees dit bericht »

Nieuwe Huisvestingsverordening voor gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Door alle negen gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven is de Huisvestingsverordening opnieuw vastgesteld. In de Huisvestingsverordening is de urgentieregeling vastgelegd die de woningtoewijzing aan urgent woningzoekenden regelt. Door...

Lees dit bericht »

Stedelijk Gebied Eindhoven vraagt  rijksbijdrage voor regionale voorzieningen

In de wetenschap dat samenwerken altijd sterker maakt, hebben negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten gebundeld. Op vrijdag 6 december hebben de SGE gemeenten hun bidbook voor de Financieringsregeling Voorzieningen...

Lees dit bericht »

Gemeenten