07-01-2020

Nieuwe Huisvestingsverordening voor gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Door alle negen gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven is de Huisvestingsverordening opnieuw vastgesteld. In de Huisvestingsverordening is de urgentieregeling vastgelegd die de woningtoewijzing aan urgent woningzoekenden regelt. Door gezamenlijk met de negen gemeenten de regeling vast te stellen kunnen ook de komende vier jaar urgent woningzoekenden makkelijker en sneller aan een woning komen doordat er ook buiten de gemeentegrenzen kan worden gekeken naar een passende woning. De urgentieregeling voeren de negen gemeenten in een intensieve samenwerking met tien woningcorporaties in de regio uit.

Uit een eerdere evaluatie is gebleken dat de regeling goed werkt en dat de verordening een vangnet biedt voor mensen in schrijnende situaties, die niet in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te voorzien. De oude verordening liep aan het eind van dit jaar af. De nieuwe verordening is voor de duur van vier jaar vastgesteld en geldt tot eind 2023.

Actualisatie verordening

De Huisvestingsverordening is op een aantal onderdelen geactualiseerd. Deze wijzigingen zijn in samenwerking met woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigers, zorgverleners, cliëntenraden en medewerkers uit het sociale domein de afgelopen maanden tot stand gekomen. Zo is de beschikking over tijdelijke huisvesting van een urgent woningzoekende, in een geval van bijvoorbeeld gedwongen verkoop van de woning, niet langer reden voor een afwijzing. Ook is het hebben van te hoge woonlasten toegevoegd als reden voor urgentie. Daarnaast blijven echtscheiding en relatiebreuk als urgentiegrond bestaan maar is dit alleen nog mogelijk in situaties waar kinderen tot 23 jaar bij betrokken zijn of situaties waar kinderen betrokken zijn die door een beperking blijvend en duurzaam afhankelijk zijn van de verzorging van de ouders.

Klik hier voor de nieuwe Huisvestingsverordening.

Meer nieuws

Sfeerverslag Regioconferentie 2019

Op 2 oktober 2019 kwamen zo’n 80 raadsleden en bestuurders uit onze negen gemeenten bij elkaar op de Human Campus bij de Driessen groep in Helmond voor de SGE Regioconferentie 2019.

 

Lees dit bericht »

Verslag Zomerconferentie 2019

We organiseerden in de zomer een conferentie voor alle burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, coördinatoren en themamanagers van de negen SGE-gemeenten. Daarbij stonden gezamenlijke opgaven van het bedrijfsleven en onze gemeenten op...

Lees dit bericht »

Huisvesting arbeidsmigranten: de regiotafel

Om in onze supermarkten dagelijks volop vers groente, fruit en vlees te kunnen aanbieden, zijn arbeidsmigranten onmisbaar.

Omdat de economieën in Midden- en Oost-Europa groeien en de lonen stijgen, komen minder arbeidsmigranten hier naartoe. En in...

Lees dit bericht »

Gemeenten