06-07-2021

Reactie Rekenkamercommissies onderzoeken Metropool Regio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven

De rekenkamers van de gemeenten Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.s., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre onderzoeken gezamenlijk de sturing, de uitvoering en toekomstige opgaven van de Metropool Regio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Het doel is in beeld te brengen hoe effectief en efficiënt de samenwerkingsafspraken zijn van beide samenwerkingsverbanden.

Voorzitter Jos van Bree van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven is op de hoogte gebracht van het onderzoek, zijn reactie: ‘Als SGE samenwerking werken wij aan maatschappelijke opgaven voor onze inwoners en bedrijven. Met de projecten binnen de thema’s Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte leveren wij een bijdrage aan een fijne woon- en leefomgeving voor huidige en toekomstige bewoners van het stedelijk gebied oftewel het hart van onze Brainportregio. Het is altijd prettig als er meegekeken wordt op wat voor manier we onze ambities nog beter kunnen realiseren. Daar leren we van en we kunnen het onderzoek gebruiken bij de actualisatie van onze samenwerkingsagenda. Ik zie de resultaten dan ook met belangstelling tegemoet.’

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is een samenwerking tussen de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De negen gemeenten werken samen op de vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. De rekenkamercommissies van Oirschot en Helmond werken niet mee aan het onderzoek.

Meer nieuws

Resultaten regionale woningbehoefteonderzoeken bekend

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken samen aan het versnellen van de woningbouwproductie. De negen SGE gemeenten en dertien corporaties in Zuidoost-Brabant signaleren tekorten op de woningmarkt en dat terwijl het aantal...

Lees dit bericht »

Reactie Rekenkamercommissies onderzoeken Metropool Regio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven

De rekenkamers van de gemeenten Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.s., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre onderzoeken gezamenlijk de sturing, de uitvoering en toekomstige opgaven van de Metropool Regio Eindhoven en het Stedelijk Gebied...

Lees dit bericht »

Portefeuillehouders bieden unieke gezamenlijke Strategie op het gebied van Voorzieningen & Evenementen aan negen raden aan

De negen portefeuillehouders Voorzieningen & Evenementen hebben zojuist de gezamenlijke concept strategie ‘Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’ aangeboden aan de negen gemeenteraden. De gemeenten in het Stedelijk...

Lees dit bericht »

Gemeenten