26-11-2018

Regionale Visie op Wonen: Raadsleden praten mee

Op 21 november ontmoetten ruim 60 raadsleden en bestuurders uit de negen gemeenten elkaar in het Evoluon. Zij kwamen bij elkaar voor de Raadsledenbijeenkomst over de Regionale Visie op Wonen. Wethouders Caroline van Brakel (Nuenen) en Yasin Torunoglu (Eindhoven), bestuurlijk trekkers Visie op Wonen, gaven hun visie op de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. Paul de Vries van het kadaster nam de aanwezigen mee in de achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dynamisch was vervolgens het debat tussen de raadsleden over prikkelende stellingen als ‘We moeten stoppen met het bouwen van eengezinswoningen’ en ‘Onze woningvoorraad moet sneller stijgen.” Grote thema’s als duurzaamheid, innovatie, economische ontwikkeling, betaalbaarheid en inclusieve samenleving passeerden de revue. Uitputtend kan een avond met zo’n veelomvattende blik natuurlijk niet zijn. Maar wel inspirerend! Bij wensen en standpunten van raadsleden werden door gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat geïllustreerd met (voor)beelden: zó worden ideeën werkelijkheid. De suggesties en inzichten van de avond worden meegenomen in de Regionale Visie op Wonen. Nieuwsgierig? Binnenkort verschijnt een sfeerverslag van de avond op deze website. 

- Presentatie Kadaster
- Presentatie SITE/gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat
- Presentatie proces Visie op Wonen

Meer nieuws

Verrijkte Gebiedsvisie Brainport City is basis voor ruimtelijke opgaven in het SGE

De fysieke ruimte die beschikbaar is binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) voor de verschillende ruimtelijke opgaven is schaars. De negen gemeenten in het SGE hebben daarom de handen ineen geslagen. Samen hebben de Portefeuillehouders Ruimte...

Lees dit bericht »

Gezocht: nieuwe lid Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven geldt een urgentieregeling met regels voor het verhuren van woningen met voorrang voor urgent-woningzoekenden. Aanvragen voor urgentie worden voorgelegd aan een onafhankelijke urgentiecommissie. Wij zijn op zoek...

Lees dit bericht »

Jaarverslag 2019

Het Jaarverslag 2019 is vastgesteld door het Bestuurlijk Platform. Met het Jaarverslag willen we raadsleden op de hoogte brengen van de behaalde resultaten en ontwikkelingen binnen de samenwerking. Het Jaarverslag is toegestuurd naar alle raadsleden...

Lees dit bericht »

Gemeenten