Economie in het Stedelijk Gebied

Een duurzame, economische bloei vormt een vruchtbare bodem voor een samenleving met mogelijkheden. De snelle economische ontwikkelingen vragen een flexibele, faciliterende houding met sturing op waarden als duurzaamheid en kwaliteit. De actualisering van de bedrijventerreinenprogrammering, de rol van onze Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD), en de afstemming van huisvestingsvragen in het 1-loket voor bedrijfshuisvesting zijn enkele voorbeelden van projecten waarmee we ons in 2019 hebben hardgemaakt voor een sterke Economie.

De markt voor kantoren is inmiddels stevig aangetrokken. Er is daarom behoefte aan nieuwe kantoorruimte. Op basis van de geactualiseerde prognose van de provincie hebben we in 2019 een plan van aanpak gemaakt om onze huidige afspraken in 2020 te herijken.

In 2019 is aan het Portefeuillehoudersoverleg een advies uitgebracht per bedrijventerrein door middel van een locatiepaspoort. Het paspoort bestaat uit drie delen: een locatieprofiel, een kwaliteitsprofiel en een overzicht van de uitkomsten van het Next Economie Effect (relevante trends en de effecten daarvan op de werklocaties). Ook hebben we met de andere subregio’s eenduidige kwalitatieve afspraken gemaakt in de regio Zuidoost Brabant. Hiermee is een eerste kwaliteitsslag gemaakt. 

In 2020 gaan we nieuwe afspraken maken op het gebied van de programmering Bedrijventerreinen (PDF, 7.4 MB) zodat deze weer aansluiten op de behoeften vanuit de markt en ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. 

De opgaven binnen het thema Economie in 2020 vindt u in het Jaarprogramma 2020 vanaf pagina 8.

Gemeenten