Werken in het Stedelijk Gebied

De Brainportregio heeft de ambitie om één van ‘s werelds sterkste economische regio’s te zijn. De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) versterken de regio door samen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven te creëren.

1-Loket

Voor ondernemers spelen gemeentegrenzen steeds minder een rol. Het maakt dan ook niet uit waar in het stedelijk gebied een bedrijf zich vestigt, het gaat erom dat het juiste bedrijf op de juiste plaats terecht komt! Met het portaal 1-Loket.org hoeven ondernemers niet meer te gaan shoppen bij verschillende gemeenten maar hebben zij één ingang voor hun huisvestingsvragen. De accountmanagers Bedrijven van de negen gemeenten vormen samen het 1-Loket en bespreken alle huisvestingsaanvragen die binnenkomen.

Programmering Bedrijventerreinen en financieel arrangement

Niet alle bedrijventerreinen bieden dat wat bedrijven nodig hebben. In de nieuwe programmering Bedrijventerreinen (PDF, 7.4 MB) zijn marktgerichte keuzes gemaakt welke bedrijventerreinen (door)ontwikkeld worden en welke ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. De negen gemeenten hebben ook afgesproken welke terreinen uit de markt gehaald worden. Samen hebben zij hier financiële afspraken over gemaakt die uitgewerkt zijn in een financieel arrangement (PDF, 75 kb).

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Het aanbod van bestaande bedrijventerreinen sluit niet altijd aan op de behoeften van ondernemers en bedrijven. De regio heeft daarom samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) gevormd. Dit fonds faciliteert nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen.

Regionale Adviescommissie Detailhandel

De Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD) geeft gevraagd en ongevraagd advies over detailhandelsontwikkelingen die om een regionale afstemming vragen. Via de RACD zorgen de negen gemeenten ervoor dat de hoofdinfrastructuur op het gebied van detailhandel in het stedelijk gebied optimaal blijft functioneren, doordat we onder andere winkels op de juiste plek kunnen ontwikkelen. Dat is vooral ook in het belang van onze inwoners.

Meer informatie en contact

Tom Verbruggen, secretaris Werken, t.verbruggen@helmond.nl

 

Gemeenten