Economie in het Stedelijk Gebied

Binnen het Thema Economie ligt de nadruk op het faciliteren van ondernemers en het daarmee realiseren van maatschappelijke meerwaarde.

De markt voor kantoren is inmiddels stevig aangetrokken. Er is daarom behoefte aan nieuwe kantoorruimte. Op basis van de geactualiseerde prognose van de provincie maken we in 2019 een plan van aanpak om onze huidige afspraken te herijken.

Ook onderzoeken we of we tot gezamenlijke kwaliteitsprofielen kunnen komen voor onze werklocaties. In de programmering Bedrijventerreinen (PDF, 7.4 MB) zijn marktgerichte keuzes gemaakt welke bedrijventerreinen (door)ontwikkeld worden en welke ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. Via het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) bieden we ondernemers, vastgoedeigenaren en gebruikers van vastgoed ook in 2019 de mogelijkheid om aanvragen te doen voor het versterken van bestaande bedrijventerreinen.

Tijdens de Regioconferentie 2018 gaven raadsleden aan het belangrijk te vinden om te onderzoeken of we de afstemming tussen de twee arbeidsmarktregio’s, waarbinnen onze gemeenten vallen, kunnen verbeteren. Ook dat vindt u, naast een aantal  andere onderwerpen zoals het doorontwikkelen van het 1-Loket en het helpen van 20 innovatieve starters om zich binnen de regio te vestigen, terug in dit Jaarprogramma. Het thema Economie kunt u terugvinden vanaf pagina 5.

Gemeenten