Gemeente Veldhoven

 

Veldhoven is een krachtige gemeente die de kwaliteiten van twee werelden combineert. De ene wereld is de kwaliteit van Veldhoven als een verstedelijkte gemeente met daarbij passende stedelijke voorzieningen. De andere wereld is het totaal van de kwaliteiten die horen bij de dorpse gevoelens van gemoedelijkheid en gezelligheid in Veldhoven: overzichtelijke, veilige wijken met veel groen, bekenden in de buurt en veel verenigingen. Deze kwaliteiten maken Veldhoven tot een aangename plaats om te wonen en te werken. En tot een goede gemeente om de vrije tijd te besteden, want Veldhoven is een levendige gemeente: er zijn veel activiteiten en evenementen waar men elkaar kan ontmoeten.

Veldhoven is een gemeente waar de deuren open staan. Dat was al zo in de tijd dat Veldhoven in de vorige eeuw één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland was. Veel mensen komen naar Veldhoven om hier te werken en te wonen. De gemeente staat met beide benen in de samenleving en stimuleert verbinding en ontmoeting. Kortom: Veldhoven is een gemeente met 45.000 mensen die samen een collectief vormen en met lef activiteiten ontplooien om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden .

Kijk voor meer info op www.veldhoven.nl

Gemeenten