Bestuurlijk platform

Om sturing te geven aan de samenwerking tussen de negen gemeenten is een Bestuurlijk Platform ingericht. In het Bestuurlijk Platform is elke gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd. Het platform bewaakt en ontwikkelt de gezamenlijke visie en borgt de integraliteit van de processen binnen de samenwerking.

Deelnemers

Vergaderschema

Benieuwd wanneer het Bestuurlijk Platform vergadert? Bekijk dan het vergaderschema.
Verslagen van het Bestuurlijk PLatform zijn op te vragen bij de secretaris, Harm Mertens, via h.mertens@eindhoven.nl

Datum Vergadering Locatie
18 december 2020 Bestuurlijk Platform Son en Breugel

Gemeenten