Ruimte in het stedelijk gebied

Ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen en Evenementen & Voorzieningen hebben een ruimtelijke weerslag. Ze zijn vaak gemeentegrensoverschrijdend en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen het stedelijk gebied spelen ook gemeentegrensoverschrijdende maatschappelijke opgaven op het gebied van recreatie, natuur en klimaatadaptatie. Al deze opgaven hebben een ruimtelijke weerslag en willen we vorm en inhoud geven. Dit doen we onder meer door een verrijking van de bestaande gebiedsvisie Brainport City en een uitbreiding van het uitvoeringsprogramma Brainport City met bovenlokale opgaven uit het gehele stedelijk gebied. Het Ambtelijk Overleg Ruimte en het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte hebben de opdracht de afspraken vorm te geven en uit te werken.

Meer informatie en contact

Jeroen IJff, secretaris Ruimte

j.ijff@veldhoven.nl

Gemeenten