Ruimte in het stedelijk gebied

Ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen hebben vaak een ruimtelijke weerslag. In 2019 worden de gebiedsvisie Brainport City en het uitvoeringsprogramma herijkt en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Dit zorgt voor een stevig fundament voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze regio. Het is ons doel om onszelf te ontwikkelen tot volwaardig partner in Brainport City en als ondersteunend partner het programmaconvenant hiervoor te tekenen. In 2019 starten we het gesprek over de condities.

Ook wordt binnen het thema Ruimte in 2019 verkend of we meer samenhang kunnen aanbrengen in onze ‘groene’ projecten. Onderdeel hiervan zijn in ieder geval de Ecologische verbindingszones en de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant.

Vanuit het thema Ruimte gaan we gecoördineerd de inbreng van het Stedelijk Gebied Eindhoven richting de provincie aanbieden tijdens de Ontwikkeldagen Ruimte en Mobiliteit. In 2019 doen we ook onderzoek naar het begrip gezonde verstedelijking en op wat voor manier dat een plek kan krijgen in de gebiedsvisie Brainport City en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Het overkoepelende thema Ruimte kunt u in het Jaarprogramma terugvinden vanaf pagina 24.

Gemeenten