Wonen in het Stedelijk Gebied

Het Stedelijk Gebied Eindhoven staat voor kwaliteit van leven: prettig wonen, recreëren en werken. Op het gebied van Wonen zijn knelpunten op te lossen om de woningbouw te kunnen versnellen. Als basis voor oplossingen stelden we in 2019 een Visie op Wonen op waar de negen gemeenteraden mee instemden. Ook sloten we de Woondeal met het Rijk en de Provincie Noord-Brabant. In 2020 maakten we samen een bidbook voor aanvragen voor de woningbouwimpuls. En met succes! In totaal hebben we als regio 31,5 miljoen binnen gehaald voor 6 regionale projecten die goed zijn voor het versnellen van 4300 woningen. 

Binnen het thema Wonen werken we intensief samen met woningmarktpartijen en daarom organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst waar we ook raadsleden voor uitnodigen. Daarnaast voeren we structureel overleg met de woningbouwcorporaties en is er een stevige samenwerking met de provincie. De gedeputeerde sluit standaard aan bij ons portefeuillehoudersoverleg Wonen.

Wat we in 2021 gaan doen binnen het thema Wonen kunt u terugvinden in het Jaarprogramma 2021 vanaf pagina 16.

Gemeenten