Wonen in het Stedelijk Gebied

De gemeenten in het SGE werken op een aantal fronten samen aan een goed functionerende en aantrekkelijke woningmarkt in de regio.

Woningbouwprogramma

Samen hebben de negen gemeenten een Afsprakenkader Wonen 2017 gemaakt. Met daarin afspraken over het bouwen van voldoende woningen (hoeveelheden) en over de kwaliteit (soorten) daarvan. Daarbij gaan de gemeenten er bovendien voor zorgen dat bouwlocaties elkaar versterken in plaats van beconcurreren, vanuit de overtuiging dat daarmee zowel de gezamenlijke als lokale belangen zijn gediend. Ook stemmen de gemeenten grondprijzen af en delen kennis en ervaring over andere volkshuisvestingszaken.

Wooniezie

De woningcorporaties hebben in overleg met de gemeenten het portaal Wooniezie gemaakt, waar het aanbod (huur)woningen van bijna alle corporaties in de regio te vinden is. Daarmee is het aanbod regiobreed voor alle inwoners inzichtelijk, transparant en bereikbaar. Omdat de SGE gemeenten samenwerken met corporaties die een groter werkgebied hebben dan het stedelijk gebied, worden ook woningen in andere gemeenten uit zuidoost Brabant aangeboden op de site.
Het totale huurwoningaanbod in het SGE gebied kunt u vinden op www.wooniezie.nl en www.woonbedrijf.com .

Urgentieregeling

De negen gemeenten hebben een gezamenlijke urgentieregeling gemaakt. Daarmee krijgen urgent woningzoekenden toegang tot het aanbod vanuit andere gemeenten, wat de wachttijd voor een woning inkort. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze regeling uit te voeren voor woningzoekenden. Woningzoekenden kunnen voor urgentie contact opnemen met één van de woningcorporaties of samenwerkende gemeenten. Informatie hierover is te lezen in de folder Urgentieregeling (PDF, 2.1 MB).

Meer informatie en contact

Eef Bongaarts, secretaris Wonen, e.bongaarts@helmond.nl

Gemeenten