Wonen in het Stedelijk Gebied

Het Stedelijk Gebied Eindhoven staat voor kwaliteit van leven: prettig wonen, recreëren en werken. Op het gebied van Wonen zijn knelpunten op te lossen. Als basis voor oplossingen stelden we in 2019 een Visie op Wonen op waar de negen gemeenteraden mee instemden. Ook sloten we de Woondeal met het Rijk en de Provincie Noord-Brabant. En er is een uitvoeringsprogramma afgesproken, welke u in bijlage 1 van het Jaarprogramma 2020 terugvindt. Er is veel gebeurd in 2019 waarmee we een nieuw fundament gelegd hebben onder de samenwerking op het thema Wonen. Hierop bouwen we verder in 2020.

Binnen het thema Wonen werken we intensief samen met woningmarktpartijen en daarom organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst waar we ook raadsleden voor uitnodigen. Daarnaast voeren we structureel overleg met de woningbouwcorporaties en is er een stevige samenwerking met de provincie. De gedeputeerde sluit standaard aan bij ons portefeuillehoudersoverleg Wonen.

In 2019 is ook de Huisvestingsverordening geactualiseerd welke in 2020 en daarna uitgevoerd wordt. Ook trekken we gezamenlijk op als het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten en stemmen we onderling en met andere regio’s af over het huisvesten van vergunninghouders. 

Wat we in 2020 gaan doen binnen het thema Wonen kunt u terugvinden in het Jaarprogramma 2020 vanaf pagina 14.

Gemeenten