Overleg wethouders Wonen

De negen portefeuillehouders 'Wonen' van de deelnemende gemeenten stemmen af en zorgen voor de benodigde besluitvorming in hun eigen gemeente.

Vergaderschema

Benieuwd wanneer de bestuurlijke werkgroep Wonen vergadert? Bekijk dan het vergaderschema.

Datum Vergadering Locatie
30 september 2021 portefeuillehoudersoverleg Ruimte  
25 november 2021 portefeuillehoudersoverleg Ruimte  

Gemeenten