Overleg wethouders Wonen

De negen portefeuillehouders 'Wonen' van de deelnemende gemeenten stemmen af en zorgen voor de benodigde besluitvorming in hun eigen gemeente.

Vergaderschema

Benieuwd wanneer de bestuurlijke werkgroep Wonen vergadert? Bekijk dan het vergaderschema.

Datum Vergadering Locatie
12 november 2020 portefeuillehoudersoverleg Wonen Eindhoven

Gemeenten